Preduzetništvo i GENI

ADMIN
Prije 12 mjeseci

“Postoje genetski faktori zbog kojih je veća vjerovatnoća da će neki ljudi biti poduzetnici od drugih. Varijante gena koje su povezane s poduzetništvom čine ljude, koji ih imaju smjelijim za preuzimanje  rizika i težnji ka samozaposlenosti. Ovi geni su povezani sa receptorima neurotransmitera dopamina i serotonina. Međutim, okolina igra značajnu ulogu u izboru karijere i života.”

Tokom protekle tri do četiri decenije, mnogo istraživanja je sugerisala da bi mogla postojati genetska osnova za preduzetništvo.

Kako geni mogu uticati na preduzetništvo?

Geni su nizovi DNK koji prelaze s roditelja na djecu, s generacije na generaciju. Oni određuju osobine poput toga koliko možete biti visoki i jaki, kao i boju vaše kose i očiju. Zapravo, oni su odgovorni za većinu naših karakteristika, uključujući određene aspekte naše ličnosti, kao što je prirodnost u preuzimanju rizika i inteligencija. Slično tome, neki naučnici su zainteresovani za identifikaciju gena koji bi mogli potaknuti ljude na posao. Prije nego što pređemo na to koji su određeni geni povezani s poslovno orijentiranim ljudima, važno je zapamtiti da nijedan gen nije direktno odgovoran za tako složenu osobinu kao što preduzetnička ustrajnost. Postoji kombinacija direktnih i indirektnih faktora koji utiču na ljude da uđu u svijet preduzetništva.

Geni nas mogu “natjerati” da rizikujemo u potrazi za nagradama

Geni kodiraju proteine, koji obavljaju bezbrojne funkcije u tijelu. Dakle, svaka genetska mutacija (promjene u genima) može dovesti do razlika u proteinima koji se proizvode, što može utjecati na njihovu funkciju u tijelu. Kada su naučnici proučavali gene vezane za preduzetništvo, posmatrali su gene povezane sa funkcijom mozga, posebno one koji su uključeni u donošenje odluka o riziku i nagradi.

Većina ovih “rizičnih” gena kodira dopaminske i serotoninske receptore u mozgu. Ovi receptori su u interakciji sa dopaminom i serotoninom, ključnim neurotransmiterima koji kontrolišu kretanje, ponašanje, raspoloženje i sistem nagrađivanja u mozgu. Oba ova neurotransmitera su ključna za proces donošenja odluka. Na primjer, kada radimo nešto zaslužno, naš mozak oslobađa dopamin, zbog čega se osjećamo sretni ili ponosni. Ove pozitivne emocije nas tjeraju da nastavimo tražiti više načina da se nagradimo takvim osjećajima. Takvi geni povezani s nagradom pripadaju grupi gena za receptore dopamina (DRD).

Ako su ovi geni na neki način mutirani, receptori za koje oni kodiraju također će biti malo drugačiji. Ove promjene mogu utjecati na utjecati na hemijske puteve i mehanizme u mozgu, što dovodi do različitih tjelesnih reakcija. Takvi modificirani putevi mogu podstaći ljude da se uključe u poduzetničku aktivnost.

“Varijanta DRD2 gena koja utiče na osjećaj zadovoljstva kao odgovor na preuzimanje rizika, potencijalno utiče na ljude da se uključe u visokorizične aktivnosti poduzetništva. Zašto? Naprosto, jer oni time dobijaju više zadovoljstva!”

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji nose varijantu DRD3 gena imaju potrebu za većim uzbuđenjem, kako bi postigli zadovoljavajući nivo dopamina u mozgu.

5-HTTLPR gen je još jedan gen koji je povezan s poduzetničkim ponašanjem. Serotonin – hemijski glasnik uključen u modulaciju raspoloženja, reguliše ovaj gen. Prema studijama, poseban oblik gena 5-HTTLPR (alel s), povezan je s izraženim poduzetničkim aktivnostima. Preuzimanje značajnijih finansijskih rizika dovodi se u korelaciju sa ovim genom.

Geni reguliraju način na koji funkcioniramo u našem okruženju

Jedan od faktora koji može predvidjeti poduzetničku sposobnost je korelacija gena i okruženja. Interakcija više gena može dovesti do iskustva težnje specifičnih okruženja. Na primjer, pametniji učenici mogu odabrati teže razrede u školi ili na fakultetu kako bi dodatno unaprijedili svoje znanje. Takvi faktori će uticati na ljude da izaberu aktivnosti i okruženja usmjerena ka poduzetništvu, kao što su dublje učenje, stjecanje specifičnih vještina ili više obrazovanje.

Postoji srodan termin poznat kao interakcija gen-sredina, gdje genetski faktori čine da osoba sa određenim genom jače reagira na stimulans iz okoline. Na primjer, ljudi s varijantom gena DRD4 mogu automatski primijetiti informacije vezane za poslovne prilike brže od onih bez te varijante

Geni potiču ljude da budu samozaposleni

Nedavno istraživanje je pokazalo da ljudi koji su genetski skloni da zahtijevaju veći prihod da bi živjeli sretnijim životom mogu biti gurnuti ka poduzetništvu kako bi zaradili više. Ova studija je otkrila da ljudi mogu posjedovati gene koji reguliraju njihovu privlačnost da budu samozaposleni i da zarađuju više novca. Takvi geni u osnovi daju ljudima motivaciju da budu poduzetnici.

Ukratko, preduzetništvo je složen proces vođen okolišnim i genetskim faktorima. Genetski faktori kao što su osobine ličnosti i tolerancija na rizik mogu uticati na pristup pojedinca preduzetništvu. Nasuprot tome, faktori okoline kao što su dostupnost resursa, ekonomska stabilnost i društvene mreže mogu ponuditi poticaj i resurse potrebne za razvoj ideja u uspješno poslovanje.