Šta je to genetičko savjetovanje?

Anela Zorlak
Prije 7 mjeseci

Genetičko savjetovanje daje informacije o tome kako određena genetička promjena može utjecati na vas i članove vaše porodice. Genetički savjetnik prikuplja vašu ličnu i porodičnu anamnezu, procjenjuje vjerovatnost da li vi ili član vaše porodice nosite genetičku promjenu, daje, ukoliko je potrebno, preporuku za genetičko testiranje, objašnjava značaj rezultata testa i pomaže u razumijevanju rezultata testa kako bi osoba sama mogla donijeti odluku koja je za nju optimalna.

Genetičko savjetovanje je komunikacijski proces koji pomaže razumjeti i prilagoditi se pojavi genetičke promjene u porodici kao i utjecaju na članove porodice. Utjecaj može biti medicinske, psihološke i porodične naravi, a pojavljuje se zajedno s dijagnozom genetičkog poremećaja u porodici.

Tokom godina, uloga genetskog savjetnika evoluirala je od jednostavnog crtanja rodoslovlja u pokušaju da pomogne razjasniti genetske komponente bolesti i urođenih oštećenja, do sadašnjeg nedirektivnog pristupa, zahtijevajući da savjetnici pružaju informacije i povratne informacije pacijentima o nasljedstvo ili rizik od nasljeđivanja bolesti. Mapiranjem projekta humanog genoma 2001. uloga genetskog savjetovanja dodatno se povećala i po obimu i po značaju.

Pojedinci koji dolaze posjetiti genetske savjetnike mogu i sami imati poremećaj i biti zabrinuti za svoju porodicu i obrnuto, parovi s djetetom koje pati od želje da planiraju drugu trudnoću, parovi koji planiraju svoju prvu trudnoću i žele razumjeti osjetljivost djetetove bolesti na njihovo buduće dijete kao i parovi koji planiraju trudnoću kasno u životu i žele procijeniti sve potencijalne rizike. Usluga genetskog savjetovanja može biti korisna u svim fazama razvoja, na primjer bebe koje se podvrgavaju skriningu, tinejdžeri koji se testiraju na gene talasemije ili procjenjuju genetsku predispoziciju odraslih kad uđu u srednju životnu dob kako bi se prilagodili promjenama načina života.

Savjetnici za genetiku sada rade u mnogim svojstvima, osim u tradicionalnom okruženju bolnice. Oni rade u oblastima obrazovanja, administracije, kreiranja politika, kao i za biotehnološke kompanije kao predstavnici. Mnogi takođe rade rame uz rame sa naučnicima i sa ljekarima u tumačenju rezultata ispitivanja. Resursi i tehnološki napredak omogućili su da genetsko savjetovanje igra glavnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti mnogih razvijenih zemalja, a trenutno se njegov potencijal ostvaruje u manje razvijenim zemljama.

Za više informacija o genetskom savjetovanju, kao i testiranju kontaktirajte nas.