Budućnost genetičkog savjetovanja je ovdje

Genetika je tu je da omogući svakom pojedincu da putem savjetovališta i personalizovanih analiza upozna svoje tijelo, svoju genetsku osnovu, kako bi mogao lakše da utiče na kvalitet života, kondiciju i zdravlje.

Prijavite svoj slučaj kroz jednostavnu online formu

Svaki pacijent ima personalizirani pristup

Kroz GENETIKU dobijate mišljenje renomiranih doktora

Sve usluge u procesu savjetovanja dobijate na jednom mjestu

O NAMA

Genetika

Sa ciljem približavanju dijagnostici XXI vijeka nastaje GENETIKA.
Personalizirani pristup je ono što je potreba svakog pojedinca, a ne nešto o čemu se samo mašta.

GENETIKA, prvo genetičko savjetovalište u BiH nastalo je kao ideja mlade genetičarke Anele Zorlak M.Sc, da svoja znanja udruži sa eminentnim stručnjacima iz polja medicine i omogući svakom pojedincu da što bolje upozna sebe te preventivno djeluje. Tim velikih stručnjaka okupljenih oko zajedničke ideje – personaliziranog pristupa pri dijagnostici, dat će  svoja znanja i iskustva u svrhu vašeg dobra.

 • Misija

  Misija GENETIKE je da omogući svakom pojedincu da putem savjetovališta i personalizovanih analiza upozna svoje tijelo, svoju genetsku osnovu, kako bi mogao lakše da utiče na kvalitet života, kondiciju i zdravlje.

  Cjelokupni proces, od savjetovališta pa do terapije bit će omogućen na jednom mjestu, zahvaljujući eminentnim stručnjacima i centrima iz cijelog svijeta.

 • Vizija

  Pokretanje genetičkog savjetovališta koje će predanim radom svojih saradnika, stručnjaka iz različitih oblasti doprinijeti razvoju nove ere dijagnostike i multidisciplinarnog pristupa pri dijegnostici i liječenju, i to sve dekodirajući  kodove koji nam život znače.

UPOZNAJTE TIM

Stručni doktori

Stručni tim Genetičkog savjetovališta GENETIKA, čine doktori, stručnjaci različitih usmjerenja na čelu s osnivačicom Zorlak Anela, Magistricom genetike. Stručnim tim je sačinjen od eminentnih doktora, saradnika koji pokrivaju sve interesne oblasti našeg djelovanja: prenatalna dijagnostika, onkogenetika, farmakogenetika, nutrigenetika i druge strodne oblasti. Upoznajte tim Genetike.

Dr. sc. Goran Krakar, dr.med.

Specijalist pedijatar i neuropedijatar

Dr. sc. Goran Krakar, dr.med., specijalist pedijatar i neuropedijatar, diplomirao je 2003. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog pripravničkog staža od 2004. godine radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva, kao znanstveni novak na Odjelu neuropedijatrije pod mentorstvom Prof.dr.sc. Vlatke Mejaški Bošnjak. 2006. godine započinje specijalizaciju iz pedijatrije te potom i subspecijalizaciju neuropedijatrije tijekom koje pohađa stručni poslijediplomski studij „Zaštita majke i djeteta“ te doktorski studij iz „Neuroznanosti“.

Titulu doktora nauka je stekao obranom disertacije 2014.godine. U Polikliniku za dječje bolesti Dr. Sabol dolazi 2015. godine gdje se nastavlja baviti neuropedijatrijom. Tijekom svog rada i edukacije završio je brojne tečajeve i stekao vještine iz područja neuropedijatrije, kao autor ili koautor sudjelovao je u izradi mnogih stručnih i znanstvenih radova. Uže područje interesa u neuropedijatriji pokazuje u razvojnoj neurologiji, neuromišićnim bolestima, bolestima kralježnice i perifernog živčanog sustava. Voditelj je tima Poliklinike Sabol u razvojno-istraživačkom projektu SENDD (System for Early Neurological Deviation Detection).

Dr. Ivana Buzadžić

Molekularni biolog i fiziolog

Dr Ivana Buzadžić, direktor Gemmo centra, molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike Nakon diplomiranja na Biološkom fakultetu u Beogradu, smjer molekularna biologija i fiziologija, volontirala na Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerziteta u Beogradu. 2006. godine počela je sa radom u laboratoriji za humanu genetiku i prenatalnu dijagnostiku KBC Zvezdara. Aktivni je član genetskog savetovališta. 2011. godine završila je specijalističke studije sa temom Genetički polimorfizmi citohrom P450 i povezanost sa Parkinsonovom bolešću. 2008/9. godine upisala je doktorske studije, smjer Neuronauke, modul Neurobiologija sa neuroimunohemijom, Univerziteta u Beogradu. Tema disertacije – Povezanost genetičkih polimorfizama sa motornim i ne-motornim komplikacijama kod Parkinsonove bolesti, završena na Vojno medicinskoj akademiji. 2012. godine u saradnji sa odeljenjem psihijatrije bolnice dr Dragiša Mišović, pokrenula je studiju farmakogenetike u terapiji depresije i schizophrenije. Zajedno sa lekarima odeljenja za psihijatriju KCS i bolnice dr Dragiša Mišović, formulisala drugi doktorat sa temom – Farmakogenetičke varijacije u terapiji depresije. 2015. godine pokrenula je sektor molekularne dijagnostike u Laboratoriji za medicinsku biohemiju NovaMed, gde je i dalje stručni saradnik. 2016. godine postal stručni saradnik u Laboratoriji za medicinsku biohemiju Aqualab, Beograd. Poslednjih godina intenzivno radi na primjeni genetike u personalizovanoj medicini, na polju farmakogenetike, nutrigenetike, sportske genetike. Član je Društva genetičara Srbije, Društva za neuronauke Srbije, KLINIS. Publikacije: Radovi objavljeni u recenziranim časopisima, monografijama, zbornicima radova.

Posjetite website

Đorđe Pejić

Nutricionista

Đorđe Pejić je prvi nutricionista u Srbiji koji u svom radu koristi NUTRIGENETIKU, a radno iskustvo je stekao u KBC Zvezdara kao klinički nutricionista i u Ordinaciji za preventivnu medicinu. Preko 10 godina bavi se izradom programa ishrane za bolesnike sa metaboličkim sindromom, insulinskom rezistencijom, dijabetesom, problemima sa funkcijom štitne žljezde i u regulaciji hormonskog statusa, a radi i sa sportistima, rekreativcima i klijentima koji imaju problema u ishrani. Član je Komore zdravstvenih radnika Srbije, na čijim je kongresima prezentovao brojne radove iz oblasti nutricionizma.

Pored nutricionističkog pregleda, na kojem će Vas Đorđe upoznati i edukovati o svim prirodnim strategijama korekcije telesne mase, uz redovnu, izbalansiranu i individualno usklađenu ishranu, u prilici ste da dobijete individualni plan ishrane, ali i da izvršite analizu strukture tijela na trenutno najpopularnijem aparatu Seca mBCA, koji se može pronaći samo na našoj klinici. Uz to, Đorđe je kreirao različite pakete u sklopu Weight Loss programa

OBRAZOVANJE

 • Jun 2000. godine zavrsio gimnaziju u Pirotu , smjer drustveno-jezicki
 • 2000.godine upisao Medicinski fakultet u Nišu
 • 2005.god – Visoka zdravstvena skola strukovnih studija , smjer dijetetičar-nutricionista, diplomirao na temi Ishrana i priprema hrane kod glutenske enteropatije (Celijakija)
 • Od marta 2008. godine zaposlen na Odeljenju za dijetetiku i ishranu bolesnika pri Kliničko –bolničkom centru Zvezdara u Beogradu.Učestvovao u izradi preko 50 protokola ishrana za razna zdravstvena stanja ( metabolički sindrom, Pcos, insulinska rezistencija, dijabetes, problem sa funkcijom štitne žlezde, gastro-intestinalne smetnje, ulkus, gastritis, Kronova bolest, celijakija, rad sa profesionalnim sportistima I rekreativcima ).
 • Od septembra 2016. godine stalno zaposlen u Ordinaciji za preventivnu medicine na mestu glavnog nutricioniste I vodje nutricionističkog tima Izdaje u saradnji sa svojim nutricionističkim timom knjugu I priručnik “Moj prvi zalogaj” o uvodjenju nemliječne ishrane kod novorodjenčeta I o ishrani dece predškolskog I školskog uzrasta
 • Od 2018. Godine saradnik u centru za genetiku Gemocentar, I aktivno učestvuje u planu ishrane na osnovu analize gena
 • Član komore zdravstvenih radnika Srbije ,i na kongresima ove komore na sekciji nutricionista – dijetetičara prezentovao sledeće radove:
  • Prehrambene boje u ishrani
  • Uloga nutricioniste u izradi protokola ishrane u bolničkim uslovima – EFAD – Evropska konferencija dijetetičara
  • Ishrana i kombinacije namirnica kod obolelih od glutenske enteropatije
  • Savremeni pristup antropometrijskom merenju sa naznakom na savremeni analizator merenja sastava tela In Body 720
  • Principi pravilne ishrane rekreativaca I profesionalnih sportista
  • Značaj ishrane kod insulinske rezistencije I policističnog ovarijalnog sindroma
  • Istine I zablude u ishrani

Posjetite website

Prof. dr. med. dr. sci. Lilijana Oruč

Specijalista neuropsihijatar i subspecijalista kliničke psihijatrije

Trenutno radi u vlastitoj privatnoj praksi „Prof.dr.Lilijana Oruč” u Sarajevu i kao stručni savjetnik iz neuropsihijatrije i kliničke psihijatrije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš”. Redovna je profesorica predmeta Psihijatrija / Psychiatry na SSST Sarajevo Medical School.

Preko 35 godina svog radnog vijeka posvetila je liječenju pacijenata sa mentalnim poremećajima. Pored kliničkog rada aktivno se bavi naučnim istraživanjima na područjima kliničke i biološke psihijatrije, a posebno psihijatrijske genetike, te je objavila preko 170 naučnih i stručnih radova sa preko 1630 kvotacija na Web of Science (izvještaj 1/2021) što je čini za sada najcitiranijim ženskim naučnikom u BiH. Autor je i koautor 9 knjiga od kojih su neke sa autorizovanim poglavljima, pretežno iz oblasti psihijatrijske genetike. U mnogim naučno istraživačkim kolaborativnim projektima, bila je vodeći lokalni istraživač ili ko-istraživač (Department of Psychiatry – University of Bonn, Heidelberg University, Universiteit Antwerpen (UIA) , Harvard University, USA,…). 1985.g je položila specijalistički ispit iz Neuropsihijatrije (UKCS), 1993. osnovala i rukovodila odjeljenjem za stresom uvjetovane poremećaje i PTSP (UKCS), od 1999-2007. bila šefica odjela za Psihijatrijsku genetiku, a od 2007. šefica odjela za Kliničku i Opštu Psihijatriju UKCS. Na Univerzitetu u Antverpenu (UIA) je provela četiri godine kao PhD student pod mentorstvom Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven, PhD, DSc, i odbranila doktorsku tezu pod naslovom: “Identification of Genes predisposing to Mood Disorders using Genetic Asssociation Studies”, 1997. godine.

Više puta je bila gostujući docent i profesor na Univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Participirala je u brojnim domaćim i internacionalnim kongresima, simpozijima, konferencijama, kao aktivni učesnik i pozvani predavač, te na edukacionim školama i treninzima. Član je lokalnih i međunarodnih psihijatrijskih asocijacija i u uredništvu je nekoliko svjetskih časopisa.

Lejla Hadzikadic-Gušić, MD, MS, FACS

Hirurški Onkolog

Danas je vanredni profesor hirurgije u Atrium Health, direktor Instituta za rak Levine, Bosanskog medicinskog fonda, director programa SSO Breast Fellowship kao i ko – direktorica Sandra Levine Programa za rak dojke mladih žena

Dr. Lejla Hadzikadić Gušić – “Oduvijek me zanimala onkologija i stoga se ta strast, u kombinaciji s mojom predanošću općoj hirurgiji, prirodno razvila u interes za hiruršku onkologiju. Moje zanimanje za njegu žena s rakom dojke stoga je bilo prirodno produženje ovog karijernog puta, pa sam se odlučila za specijalizaciju iz hirurške onkologije dojke. Ovo kombinira moju ljubav prema hirurgiji, onkologiji i istraživanju i omogućava mi da radim kao dio multidisciplinarnog tima u pristupu zdravstvenoj zaštiti usmjerenom na pacijenta.

Dolazim na posao svaki dan sa nadom da ću čovjeku promijeniti život na bolje. Razumijem koliko sam nevjerovatno privilegiran sudjelovati u njezi toliko pacijenata koji mi vjeruju. I dalje ću se klinički i lično truditi i unapređivati ​​istraživanja na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bih zaslužio povjerenje koje mi se ukazuje.

Vrijeme izvan posla provodim sa suprugom i dva mlada sina. Moja putovanja su moja strast i još uvijek ima puno mjesta na listi koje trebam obići. Volim prirodu, a posebno planinarenje i skijanje. Ako me pronađu u zatvorenom, najdraže mjesto mi je ispred kamina s knjigom”.

Pročitaj više o edukaciji i profesionalnom iskustvu

Tajna Klisura

Magistar Nutricionizma; Magistar Biologije, Biohemije i Fiziologije

Nutricionistica i istraživač usmjerena ka zdravlju žena, primarno u periodu trudnoće. Svoj rad i najveći fokus je stavila na isticanje važnosti sistemskog pristupa trudnoći i reproduktivnom zdravlju. Pravilnu prehranu u reproduktivnim godinama žene ističe kao ključan aspekt uspješnog vođenja trudnoće. Čvrsto vjeruje da u obrazovanju generalne populacije o pravilnoj prehrani leži ključ optimizacije ljudskog zdravlja. Osnivač je brenda “Nutritajna” te suosnivač “Mandala u BiH” zajednice.

Dr. Vladimir Čančar

Specijalist iz Ginekologije i akušerstva

Rodjen 24.06.1976. u Foči gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu završio 2002 godine . Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva završio decembra 2007 godine. Specijalistički staž obavljao u KC  I.Sarajevo ( bolnica Foča),IGA Beograd- Višegradska Beograd i  klinici za Ginekologiju i akušerstvo N.Front Beograd.

Od 2008 godine je izabran za asistenta na katedri za Ginekologiju i akušerstvo na Medicnskom fakutetu u Foči,do decembra 2012 godine.

U navedenom periodu aktivno učestvovao u izvođenju nastave na predmetu: „Ginekologija i akušerstvo“ za studente Medicinskog fakulteta,kao i na predmetu :“Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom njegom“za studente zdravstvene njege.

Februara 2013 godine  odbranio magistarsku tezu pod nazivom“Mogućnosti i načini zavšavanja porodjaja kod prethodnog carskog reza“pod mentorstvom prof dr.V.Boškovića .

Juna (03.06.2019) odbrana završene doktorske disertacije pod mentorstvom prof.dr Vladimira Boškovića pod nazivom  “Komparativna analiza transvaginalnog ultrazvučnog, histeroskopskog i histopatološkog nalaza endometrijuma kod postmenopauzalnih krvarenja”

Od septembra 2019 odlukom Senata univerziteta u Istočnom Sarajevu izabran  na mjesto docenta iz predmeta Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Foči .Zaposlen je u  Univerzitetskoj bolnici Foča, na odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo kao načelnik službe.

Anela Zorlak

Magistar Genetike

Diplomirala genetiku na Prirodno – Matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistarski odbranila pod mentorstvom Genetičkog centra Medicinskog Fakulteta u Sarajevu. Tokom magistarskog studija radila je praksu u laboratoriji za humanu genetiku pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zatim iskustvo je sticala radom u laboratoriji za molekularnu dijagnostiku poliklinike Eurofarm, a sada radi kao medicinski direktor Premium Genetics Group, radeći na razvoju genetičkih testova.
Školovanje je nastavila na programu za profesionalce na Harvard univerzitetu (Harvard Medical School), u sklopu kojeg je pohađala nastavu za medicinsku genetiku, genetička testiranja i sekvenciranje humanog genoma kao pripremu za upis doktorskih studija.
Od nedavno je postala član konzilija Genetičkog centra iz New Yorka (Guide Genetics) u sklopu kojeg putem online meetinga radi na rješavanju komplikovanih genetičkih slučajeva.

dr.sc. Davor Kust, dr.med.univ.mag.

Specijalist onkologije i radioterapije

Dr. Davor Kust klinički je onkolog, idejni začetnik i osnivač najveće privatne onkološke mreže u Hrvatskoj i regiji onkologija.net, u sklopu koje se provodi liječenje malignih bolesti prema američkim i zapadnoeuropskim standardima. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2016. i doktorirao obranivši temu pod naslovom “Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama periferne krvi bolesnika s rakom debeloga crijeva”. 2018. godine postao je i prvi sveučilišni magistar onkologije i radioterapije u Hrvatskoj obranivši temu pod naslovom “Hipotireoza kao prediktivni faktor boljeg odgovora na terapiju sunitnibom”. Osim privatnog djelovanja, radi u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu. Suvlasnik je i jedan od osnivača Poliklinike Solmed, vodeće privatne ustanove za provođenje kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj. Tijekom dosadašnjeg rada objavio je 46 znanstvenih i stručno-znanstvenih članaka, 12 poglavlja u medicinskim knjigama i udžbenicima i 25 kongresnih sažetaka. Redoviti je predavač na domaćim i inozemnim onkološkim skupovima, a uža područja interesa su mu tumori probavnog sustava, tumori glave i vrata i neuroendokrini tumori. 2020. godine od strane bolesnika izabran je za najdoktora onkologa u Hrvatskoj.

Posjeti website

Bonnie Liebers

MS CLGC

Uz dugogodišnja iskustva rada u genetskom savjetovanju, Bonnie Liebers, MS CLGC, članica Povelje Američkog odbora za genetsko savjetovanje oformila je Guide Genetics Inc, ranije Genetic Counseling Services Inc, kako bi zadovoljila potrebe genetskog savjetovanja preduzeća, klinika i od nedavno, direktno pacijenata. Uz bogata iskustva koja se protežu u medicinskom centru, farmaceutskoj kompaniji, zajednici i ženskim bolnicama, te direktno sa pacijentima, Bonnie i njen tim osmislili su mrežni portal koji automatizira efikasni protok pacijenta kako bi se zadovoljili zahtjevi personalizirane medicine, privatnosti i sigurnost, sigurno prikupljanje medicinskih podataka o pacijentu i dvosmjerna komunikacija.

S radošću iskazujemo dobrodošlicu Aneli u našem međunarodnom timu saradnika u njezi pacijenata.

Organizacije: Univerzitet u Pittsburghu, Fakultet za javno zdravstvo, Genetsko savjetovalište, Ženska bolnica Magee, Medicinski koledž Albany, Kaiser Permanente, Northeast Health, Nacionalno društvo za genetsko savjetovanje, Akreditacija ABGC, Višestruke američke državne licence, CEO Guide Genetics

Inc bonnie @ guidegenetics.com

Lejla Hasandedić-Đapo

Psihoterapeukinja

Lejla Hasandedić-Đapo je psihologinja, psihoterapeutkinja i istraživačica iz oblasti psihijatrijske genetike i transgenercijske traume. Osnovne i master studije je završla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno pohađa doktorske studije iz psihologije na Ankara Yildirim Beyazit Univerzitetu u Turskoj.

Ona je psihoterapeukinja koja u svom radu koristi EMDR pristup. Radila je kao klinički psiholog/istraživač na Klinici za psihijariju KCUS-a, te je bila asistent na Akdeniz Univerzitetu u Antaliji, Turska.

Sudjelovala je na mnogo konferencija, naučnih skupova i seminara, te je objavila 15 naučnih radova.

Op. Dr. Admir Rama

Specijalista Ginekologije i Akušertsva

Edukacija

 • 1995 – 1999 Srednja medicinska škola Prizren – Kosovo
 • 2002 – 2008 Medicinski Fakultet Univerzitet u Sarajevu
 • 2009 – 2013 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Radio je kao Stručni saradnik na predmetu Anatomija čovjeka na Medcinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te na predmetu Medicinska informatika. Specijalizaciju je odradio na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Od 2013 godine počinje raditi u klinici za vantjelesnu oplodnju Bahceci IVF centar BIH – Sarajevo.

Polja profesionalnog interesovanja: Protokoli stimulacije jajnika, Preimplantacijska genetska dijagnostika i Očuvanje plodnosti. Aktivno je učestvovao u publikaciji preko 30 univerzitetskih udžbenika, te u preko 100 istraživačkih radova iz oblasti biomedicine. Učesnik je i organizator kongresa.

Posjetite website

Op. Dr. Aldina Mešić

Specijalista Ginekologije i Akušertsva

Medicinski fakultet završava na Univerzitetu u Tuzli, nakon čega počinje sa radom kao doktor medicine u

JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Izudin Mulabećirović-Izo“ – Tešanj. Slijedi specijalizacija pri JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, gdje specijalizaciju nastavlja pri Opštoj bolnici Tešanj. U periodu između 2014-2017 radi kao specijalizant u bolnici Maglaj na odjelu Ginekologija, nakon čega slijedi Poliklinika Doboj – Jug.

 1. Kontinuirano stručno obrazovanje u oblasti zdravstva – SHCE 1, SHCE2, SHCE3

Specijaliziran za Institut za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH ZJZ) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sarajevo.

Trenutno je na doktorskom studiju  iz biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Autor je mnogih naučnih publikacija, kao i univerzitetskog udžbenika.

Od 2018 godine radi kao specijalista ginekologije i akušerstva pri Bahҫeci BH IVF Center.

Posjetite website

Posjetite profil

Dr. sc. Goran Krakar, dr.med.

Specijalist pedijatar i neuropedijatar

Dr. Ivana Buzadžić

Molekularni biolog i fiziolog

Đorđe Pejić

Nutricionista

Prof. dr. med. dr. sci. Lilijana Oruč

Specijalista neuropsihijatar i subspecijalista kliničke psihijatrije

Lejla Hadzikadic-Gušić, MD, MS, FACS

Hirurški Onkolog

Tajna Klisura

Magistar Nutricionizma; Magistar Biologije, Biohemije i Fiziologije

Dr. Vladimir Čančar

Specijalist iz Ginekologije i akušerstva

Anela Zorlak

Magistar Genetike

dr.sc. Davor Kust, dr.med.univ.mag.

Specijalist onkologije i radioterapije

Bonnie Liebers

MS CLGC

Lejla Hasandedić-Đapo

Psihoterapeukinja

Op. Dr. Admir Rama

Specijalista Ginekologije i Akušertsva

Op. Dr. Aldina Mešić

Specijalista Ginekologije i Akušertsva

PROCES

Dekodirajmo vaš genetski kod

Vi ste nosilac informacije koja vam život znači.
Dekodirajmo je zajedno.

Brzo savjetovanje

KORAK 1

Zakažite termin

KORAK 2

Porodična amneza

KORAK 3

Genetsko savjetovanje

Kompletna usluga

KORAK 4

Analiza

KORAK 5

Dijagnoza

USLUGE

Nauka se ne veže za granice

Sa već postojećim indikacijama, opterećenom porodičnom historijom ili čistim preventivnim djelovanjem obratili ste se timu GENETIKE, kako bi prošli kroz proces genetičkog savjetovanja. Proces može započeti i završiti brzim konsultacijama, ili poptunom uslugom u koju je uklječeno genetičko testiranje uz kosultacije eminentnih ljekara. Sve usluge su razvrstene, koja je vama potrebna?

NAŠA ISKUSTVA

Slučajevi koje smo riješili

Tim GENETIKE, radio je na velikom broju slučajeva, komuniciraju sa stručnjacima iz Europe i Amerike kako bi naši pacijenti dobili najbolju uslugu. Za specifična stanja mišljenje smo tražili od više stručnjaka, prije finalne konsultacije. Svaki slučaj je specifičan za sebe i veliki izazov za nas, ali svakom pristupamo istim intezitetom, stručnošću krunisanom personaliziranim pristupom.

GLB1 Povezano stanje

GM1-gangliosidoza je neurodegenerativno stanje izazvano nakupljanjem GM1 gangliozida. Ova nakupina je toksična i dovodi do uništavanja ćelija u mnogim organima, posebno onima u mozgu. Težina stanja varira, ali većina pojedinaca…

Pročitaj više
Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI), poznata i kao bolest krhkih kostiju, grupa je genetskih poremećaja koji uglavnom pogađaju kosti.  Rezultat su kosti koje se lako lome.  Ozbiljnost može biti blaga do teška….

Pročitaj više
Tourette sindrom

Touretteov sindrom je nasljedni poremećaj s tikovima koji započinje u djetinjstvu. Simptomi su jednostavni, složeni i glasovni tikovi. Dijagnoza se postavlja klinički Touretteov sindrom je vjerojatno autosomno dominantan, s različitom…

Pročitaj više

NOVOSTI

Pročitajte posljednje novosti

BLOG

Pišemo o raznim temama

ADMIN
Prije 7 mjeseci
Uloga genetskog savjetovanja

Genetski savjetnici sarađuju s drugim zdravstvenim radnicima i pružaju informacije i podršku pacijentima s genetskim poremećajima i njihovim porodicama. Genomsku medicinu potaknuli su mnogi projekti sekvencioniranja velikih razmjera sprovedeni širom…

ADMIN
Prije 8 mjeseci
Genetika i planiranje trudnoće

Planiranje trudnoće dolazi sa mnogo nepoznanica, a ljudi se često pitaju koje su mogućnosti genetskog testiranja dostupne kako bi im pomogle da bolje razumiju rizike. Genetsko testiranje prije začeća (skrining…

ADMIN
Prije 11 mjeseci
Preduzetništvo i GENI

“Postoje genetski faktori zbog kojih je veća vjerovatnoća da će neki ljudi biti poduzetnici od drugih. Varijante gena koje su povezane s poduzetništvom čine ljude, koji ih imaju smjelijim za…

Partneri